II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” 18 października 2019 r.

Rejestracja

opłata dla przedstawicieli nauki i urzędów

Zakończenie rejestracji 20.09.2019 17:00

300,00 PLN

opłata dla przedstawicieli świata biznesu

Zakończenie rejestracji 20.09.2019 17:00

600,00 PLN

opłata dla studentów i doktorantów

Zakończenie rejestracji 20.09.2019 17:00

250,00 PLN

pracownicy i doktoranci INP PAN są zwolnieni z opłat

Zakończenie rejestracji 20.09.2019 17:00

Bez opłat

reprezentanci podmiotów współpracujących oraz zaproszeni goście są zwolnieni z opłat

Zakończenie rejestracji 20.09.2019 17:00

Bez opłat

Opis wydarzenia
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Mercatus et Civis” uprzejmie zapraszają do udziału w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.

Konferencja powstaje dzięki współpracy Fundacji „Mercatus et Civis” z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Misją Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk prawnych, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego. Fundacja "Mercatus et Civis" powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. „Mercatus et Civis" to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym  w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, 
 a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej  i społecznej. 

Obecny rynek energii to rynek wymagający, poszukujący nowych rozwiązań technologicznych,  prawnych i ekonomicznych.  Wyraźna ewolucja winna sprzyjać pozyskaniu czystej i taniej energii, przyjaznej dla samorządów i konsumentów, uwzględniając zasady uczciwej konkurencji.  Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo energetyczne i finansowe podmiotów korzystających z nowych technologii. Konieczna jest zatem identyfikacja szans  i zagrożeń, aby wypracować rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego i podmiotów w nim uczestniczących.

Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych  z rynkiem energii takich jak: konkurencja na rynku energii i ochrona konsumenta odbiorcy energii,  zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, problematyka elektromobilności oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku.

Zaproszenie do udziału w II edycji EFNiG kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców, administracji publicznej, a także przedstawicieli praktyki prawniczej. Intencją organizatorów konferencji jest określenie wspólnej platformy dla branży energetycznej, świata nauki i praktyki prawniczej w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym rynku energetycznego.

Opłatę konferencyjną należy przelać nie później niż do dnia 20 września 2019r. na konto:  

KONTO NR: mbank 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500

FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”,

ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW

z dopiskiem w tytule: „Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 2019, imię i nazwisko uczestnika”

Faktura VAT w wersji elektronicznej zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty i przesłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym (elektronicznym w systemie konfeo.pl).

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają udział w konferencji, materiały konferencyjne, możliwość publikacji, bufet kawowy i obiad podczas obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje natomiast kosztów związanych z noclegiem oraz dojazdem na konferencję.

Zgłoszenia udziału w Konferencji:

  • w przypadku chęci wygłoszenia referatu wraz ze wskazaniem jego tytułu
     i przesłaniem  abstraktu powinno nastąpić – najpóźniej do dnia 13 września 2019 r.
  • w pozostałych przypadkach – najpóźniej do dnia 20 września 2019 r.
ORGANIZATORZY BARDZO PROSZĄ ABY Z UWAGI NA KWESTIE ORGANIZACYJNE NIE ZWLEKAĆ Z REJESTRACJĄ DO OSTATNIEJ CHWILI.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Propozycje referatów zostaną poddane ocenie przez Komitet Naukowy, a informacja przekazana zostanie zainteresowanym do dnia 27 września 2019 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia referatów, które nie zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji, ale mogą być przyjęte do publikacji.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 18.10.2019 09:00
Zakończenie: 18.10.2019 17:00

Polska Akademia Nauk
Sala Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa

Strona rejestracji:
https://efnig2019.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja "MERCATUS ET CIVIS"

ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW

j.krol@mercatusetcivis.pl
601913417
Pokaż mapę...